Voice of New Democracy

New Democracy (Telugu organ of CPI-ML), September 2015

[scribd id=283507651 key=key-8z6aqSaiTiSKJXYZtmXz mode=scroll]